MEDIA MOVE d.o.o.

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa
Adresa: Ante Poljička 25 A, Vodice

OIB:32905167874

mediamove.ds@gmail.com